Sumernet

Kết quả tìm kiếm

 1. Tran Huu Tuan

  Hue University ...

 2. Bui Duc Tinh

  economics Hue University ...

 3. Tran Van Giai Phong

  Hue University ...

 4. A feasibility study on payment for forest environmental services in Cambodia

  The study conducted a feasibility study on payment for forest environmental services in Cambodia, combining quantitative and qualitative data sources. Literature reviews and interviews were conducted to determine conditions required for payment for ecosys ...

 5. Social, economic and environmental effects of the pilot program on the payment for forest environmental services in Lam Dong province

  Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là cách tiếp cận mới nhằm bảo tồn rừng đã được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, chính sách chi trả DVMTR được áp dụng thí điểm ở Lâm Đồng và Sơn La từ cuối năm 20 ...