Sumernet

Giải quyết tổn thương sinh kế người dân phải cải thiện các chính sách quản lý lũ ở tỉnh An Giang, Việt Nam

Tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong những tỉnh dễ bị tổn thương nhất đối với lũ. Hàng năm, lũ xảy ra do mưa gió mùa nhiệt đới và gây ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ gia đình. Mặc dù đã có một số những nỗ lực của cả chính quyền địa phương và trung ương nhưng quản lý lũ lụt vẫn chưa hiệu quả do một số yếu tố, trong đó một trong những yếu tố quan trọng nhất là thiếu các công cụ để đánh giá sinh kế và tính dễ bị tổn thương để tìm hiểu cách mà người dân, đặc biệt là người nghèo sinh sống và tìm kiếm sinh kế của họ. Những cản trở chính khác làm cho việc quản lý lũ kém hiệu quả bao gồm
  • Các chính sách hiện tại, các hướng dẫn và khuyến cáo về giảm thiểu thiệt hại do lũ còn nhập nhằng, không rõ ràng cụ thể, và không thể áp dụng trực tiếp cho bối cảnh địa phương đặc biệt là sinh kế của người dân địa phương. Các cơ quan chính quyền địa phương còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện các chính sách này.
  • Quản lý thiên tai do lũ bị phân tán theo các chính sách từng ngành (ví dụ như chính sách nông nghiệp, vv...) và trách nhiệm của ngành chủ quản, trong khi đánh giá tính dễ tổn thương sinh kế địa phương vẫn còn là một thách thức. Các hoạt động phát triển để ứng phó với thiên tai do lũ thường không quan tâm đến những nhu cầu về chiến lược sinh kế của người dân và vấn đề này đã làm cho tính dễ bị tổn thương liên quan đến lũ và nghèo đói ngày tồi tệ hơn.
Attachment: